StyrelsenWilly Heyman
Ordförande och stiftare. Tidigare ordförande i Svenska Hundskyddsföreningen. Valdes 2005 till ”Djurens hjälte” i Agrias landsomfattande tävling för sina insatser vid byggandet av ett nytt hund- och kattstall i Bromma.

Ulf Uddman
Ledamot. Har som verkställande direktör i Svenska Kennelklubben sedan mer än tjugo år och nu som ordförande i Svenska Hundskyddsföreningen medverkat i ett stort antal arbetsgrupper inom regeringskansliet, myndigheter och ideella organisationer i frågor som rör djurskydd.
- Svenska Hundskyddsföreningen bildades 1908 och har över åren aktivt hjälpt 10.000-tals hundar som råkat illa ut.

Karin Gabrielson Morton
Ledamot. Sakkunnig, tidigare ordförande i stiftelsen Forska Utan Djurförsök som bildades 1964 och som sedan 1971 aktivt bidragit till arbetet att utveckla alternativ till djurförsök. – En av grundarna och ledamot i Djurskydd i Östeuropa samt tidigare även ordförande i Stadskatten. Har varit ledamot i ”Eurogroup for Animal Welfare” och ”European Coalition to End Animal Experiments” samt ingått i djurförsöksetiska nämnder och Jordbruksverkets vetenskapliga råd för alternativ till djurförsök.

Alexandra Leijonhufvud
Ledamot. Tidigare förbundsordförande i Djurens Rätt. Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med ca 36.000 medlemmar och bildades redan 1882. Djurens Rätt arbetar med opinionsbildning och är representerad i stort antal statliga organ samt medlem i internationella djurrättsrörelser. – En av grundarna och ledamot samt tidigare ordförande för Djurskydd i Östeuropa