styrelse.jpg

Willy    -    Ulf    -    Karin    -    Catarina

Willy Heyman

Ordförande och stiftare. Tidigare ordförande i Svenska Hundskyddsföreningen. Valdes 2005 till ”Djurens Hjälte” i Agrias landsomfattande tävling för sina insatser vid byggandet av ett nytt hund- och kattstall i Bromma. Hedersmedlem i Svenska Hundskyddsföreningen. Engagerad i ett antal djurskyddsorganisationer.

Ulf Uddman

Ledamot. VD för Svenska Kennelklubben 1984-2021. Ledamot i Svenska Hundskyddsföreningen 2000-2020, största delen som ordförande efter Willy Heyman. Har medverkat i ett stort antal djurutredningar och arbetsgrupper för regeringskansliet, bland andra de som utgör grunden för den nya djurskyddslagen. Hedersmedlem i Svenska Kennelklubben samt Svenska Hundskyddsföreningen. Engagerad i veterinärmedicinsk forskning.

Karin Gabrielson Morton

Ledamot. Sakkunnig, tidigare ordförande i stiftelsen Forska Utan Djurförsök som bildades 1964 och som sedan 1971 aktivt bidragit till arbetet med att utveckla alternativ till djurförsök. En av grundarna och ledamot i Djurskydd i Östeuropa samt tidigare även ordförande i Stadskatten. Har varit ledamot i ”Eurogroup for Animal Welfare” och ”European Coalition to end Animal Experiments” samt ingått i djurförsöksetiska nämnder och jordbruksverkets vetenskapliga råd för alternativ till djurförsök.

Catarina Krång

Ledamot. Grundare och ordförande i föreningen Nordens Viltrehabilitering, som också driver en klinik på Ingarö där skadade och övergivna vilda smådjur kan få hjälp. Har sedan sin utbildning i USA arbetat med djurskydd i olika former bl.a. inom Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen. Förutom sitt arbete på Hundstallet driver hon idag också kliniken på Ingarö.

Alexandra Leijonhufvud (ej med på fotot)

Suppleant. Tidigare förbundsordförande i Djurens Rätt som är Sveriges största djurrättsorganisation bildad 1982. Djurens Rätt arbetar med opinionsbildning och är representerad i stort antal statliga organ samt medlem i internationella djurrättsrörelser. – En av grundarna och ledamot samt tidigare ordförande för Djurskydd i Östeuropa.